Biuletyn

Kontakt

                      KORMET Sp. z o.o.
 
     
             45-349 OPOLE   ul Fabryczna 1    
                  

              tel/fax  77  4536796 

      w godzinach od 15.30 do 17.30

Konto:  BZWBK  05 1500 1575 1215 7004 5036 0000

                     kormet@kormet.com.pl
                                        
   

  NIP 899-10-05-705
REGON 930412530
KRS 0000174181
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 1 510 000,00 zł